Laatst bijgewerkt op 28 September 2022

WEBSITEDISCLAIMER

De informatie die OMMIJ (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) verstrekt op https://om-mij.nl (de ‘site’) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid of volledigheid van enige informatie op de site. IN GEEN GEVAL HEBBEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE. JOUW GEBRUIK VAN DE SITE EN JOUW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND VOOR JE EIGEN RISICO.

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De site kan links bevatten (of jij kan worden doorgestuurd worden via de site) naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden. De site kan ook linken naar websites en functionaliteiten in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES VOOR DE JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN GELINKT VIA DE SITE OF EEN WEBSITE OF FUNCTIE GEKOPPELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WE ONDERSCHRIJVEN DEZE JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID NIET EN ZIJN HIER OOK NIET VERANTWOORDELIJK VOOR. WE ZIJN GEEN PARTIJ EN ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR DE MONITORING VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN JOU EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De site bevat geen medisch advies of gezondheidsadvies. De medische en gezondheidsinformatie wordt alleen verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden we je aan om, voordat je actie onderneemt op basis van de informatie op onze site, te overleggen met de juiste professionals. Wij bieden geen enkele vorm van medisch of gezondheidsadvies. HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DEZE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

GETUIGENISSENDISCLAIMER

De site kan getuigenissen (testimonials) bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de werkelijke ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en kunnen niet noodzakelijkerwijs representatief zijn voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en je moet dus ook niet aannemen, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. DE INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN.

De getuigenissen op de site worden ingediend in verschillende vormen, zoals tekst, audio of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen op de site zoals gegeven door de gebruikers, met uitzondering van de correctie van grammatica- of typefouten. Sommige getuigenissen kunnen zijn verkort omwille van de beknoptheid, als de volledige testimonial informatie bevatte die niet relevant is voor het grote publiek.