MEDISCHE EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR DE INNAME VAN AYAHUASCA EN SAN PEDRO (HUACHUMA).

De prioriteit van OMMIJ is uw veiligheid en welzijn, en om u te begeleiden naar persoonlijke genezing en groei. Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd een medische vragenlijst in te vullen. Wees zo open mogelijk bij het beantwoorden van de vragen.

 • Indien onderstaande medische contra-indicaties aanwezig zijn – mag je niet deelnemen aan OMMIJ’s Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) ceremonies en retraites.
 • Als er sprake is van onderstaande medische contra-indicaties en u boekt toch, kan deelname aan de ceremonie of retraite worden geweigerd en krijgt u geen geld terug.
 • Als er mogelijke medische contra-indicaties zijn, zal OMMIJ verder navraag doen om uw veiligheid te waarborgen.

Door een ceremonie of retraite te boeken, verklaar je dat je de “Medische en veiligheidsrichtlijnen voor de inname van Ayahuasca en San Pedro (Huachuma)” van OMMIJ hebt gelezen en ermee akkoord gaat, dat je in een fysieke en mentale conditie bent die geschikt is voor de activiteiten die in de ceremonie of het retraite-programma worden beschreven, dat je ermee instemt op eigen risico deel te nemen, en dat OMMIJ geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enig ongeval of letsel. OMMIJ zal zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving om met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) te werken en uw welzijn te allen tijde zo goed mogelijk waarborgen. Als tegenprestatie vraagt OMMIJ dat je eerlijk bent, je verantwoordelijk gedraagt en jezelf en anderen niet in gevaar brengt.

ALGEMENE MEDISCHE VOORZORGS­MAATREGELEN.

Werken met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen; het is noodzakelijk dat je alle bekende hart-, lever-, nier-, pancreas-, of andere ernstige medische aandoeningen en/of het gebruik van medicijnen bekend maakt op het moment van boeking. Personen met diabetes of een leveraandoening moeten eerst met OMMIJ overleggen en meer informatie over de aandoening verstrekken. Als u een hartaandoening of chronische hoge bloeddruk heeft kunt u niet geaccepteerd worden voor een ceremonie of retraite. Mensen met tuberculose mogen geen Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) innemen. Het wordt niet veilig geacht om Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) te drinken wanneer je zwanger bent. Als je lijdt aan een bepaalde medische aandoening die hieronder niet wordt behandeld, moet je contact opnemen met OMMIJ om je specifieke situatie te bespreken voordat je een ceremonie of retraite bij OMMIJ boekt.

Hoewel het gebruik van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) onder gecontroleerde omstandigheden over het algemeen als veilig wordt beschouwd, kunnen sommige medische aandoeningen matige tot zeer ernstige complicaties hebben bij gebruik met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma). Deze omvatten:

 • Epilepsie/aanvallen: Indien u of een direct familielid een geschiedenis van epilepsie en/of aanvallen heeft, dient u OMMIJ hiervan op de hoogte te stellen voordat u een ceremonie of retraite boekt. Gebruik van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) kan, indien niet goed beheerd en gecontroleerd, een aanval opwekken als je een voorgeschiedenis van epilepsie hebt.
 • Diabetes: Mensen met diabetes lopen extra risico bij de consumptie van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma). Dit komt omdat het gebruik van de MAO-remmers (Monoamine oxidase remmers) in Ayahuasca de bloedsuikerspiegel kan veranderen via hypoglycemische effecten. Bovendien kunnen MAO-remmers zoals Ayahuasca de hoeveelheid insuline of orale anti-diabetische medicatie die je nodig hebt veranderen. Mensen met ernstige, onstabiele diabetes kunnen vanwege dit risico beter geen Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) nemen. Mensen met minder ernstige diabetes moeten contact opnemen met OMMIJ voordat ze een ceremonie of retraite boeken om de bijzonderheden van hun geval te bespreken, inclusief de mogelijkheid van een aangepast dieet.
 • Hart/Cardiovasculaire aandoeningen: Indien je een chronische hartkwaal of hoge bloeddruk hebt, raadt OMMIJ je af om deel te nemen aan het drinken van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma). Het gebruik van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) kan de bloeddruk verhogen, wat een ernstig en/of fataal risico kan vormen voor mensen met een ernstige hartaandoening of hoge bloeddruk. *Het hebben van dergelijke ernstige aandoeningen verbiedt je om deel te nemen aan een van OMMIJ’s Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) ceremonies en retraites.* Indien je een lichte hartaandoening hebt, bespreek dit dan met OMMIJ voordat je een ceremonie of retraite boekt.
 • Lever en Nier condities: De lever en de nieren spelen een essentiële rol in het metabolisme van exogene en endogene chemicaliën, en het gebruik van de MAOI Ayahuasca en San Pedro (Huachuma) kan stressvol zijn en hun goede werking belemmeren.
 • Hypothyreoïdie: Het is over het algemeen veilig om deel te nemen aan het gebruik van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) als je een hypothyreoïdie aandoening hebt, maar je moet OMMIJ van je aandoening op de hoogte stellen, zodat OMMIJ je dosering tijdens je Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) kuur nauwkeurig kan controleren. Je mag ook tijdens je ceremonie of retraite je hypothyroïde medicatie blijven gebruiken zonder complicaties.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN (GELIEVE TE LEZEN):

 • Iedereen is volledig verantwoordelijk voor het informeren van OMMIJ over vroegere of huidige drugsproblemen, ernstige lichamelijke of psychische evenwichtsstoornissen of huidige voorgeschreven medicijnen.
 • Personen die onder behandeling zijn of onder toezicht staan van een psychiater, een psychofarmaceutische kuur ondergaan of drugs gebruiken (bijv. heroïne, cocaïne, amfetaminen) of in het verleden de genoemde problemen hebben gehad, dienen OMMIJ te raadplegen voordat zij een Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) ceremonie of retraite boeken.
 • Het gebruik van andere plantaardige geneesmiddelen of drugs (bijv. paddo’s, marihuana, DMT, LSD) is in de meeste gevallen sterk af te raden; neem bij vragen contact op met OMMIJ.
 • Neem ook contact met ons op over eventuele medicijnen die je voorafgaand aan de Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) ceremonie moet innemen.
 • Raadpleeg OMMIJ vooraf in geval van onbehandelde tuberculose, zwakke hart- of leverconditie, zwangerschap of in geval van andere gezondheidsproblemen die mogelijk interfereren of gevaarlijk zijn in combinatie met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma).

WAARSCHUWING: PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de psychologische veiligheid. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen of een geschiedenis van psychische stoornissen (zoals borderline, bipolair, schizofrenie etc.) lopen een risico als zij Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) gebruiken. OMMIJ voert voor alle potentiële deelnemers een medische screeningsvragenlijst uit waarin de aanwezigheid van bovengenoemde risicofactoren wordt geëvalueerd. Het verzekeren van een gecontroleerde context waarin met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) wordt gewerkt, evenals een adequate integratie van de ervaring tijdens en aan het einde van de ceremonie of retraite, zijn de sleutels tot het verminderen van aan Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) gerelateerde risico’s. OMMIJ behandelt de veiligheid van haar gasten als van het grootste belang en zorgt ervoor dat alle maatregelen, inclusief 24-uurs toezicht, waar nodig worden genomen.

Mits de bovenstaande voorzorgsmaatregelen zorgvuldig zijn genomen, is het werken met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) veilig. Gelukkig heeft OMMIJ in acht jaar tijd en na het faciliteren van genezingsreizen voor meer dan 24000 deelnemers een voorbeeldige staat van dienst en zijn er nooit ernstige problemen (fysiek of psychisch) opgetreden

MEDICIJNEN DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN MET AYAHUASCA EN SAN PEDRO (HUACHUMA).

Bepaalde medicijnen moeten vermeden worden bij Ayahuasca en San Pedro (Huachuma), omdat ze mogelijk levensbedreigend kunnen zijn. Dit omvat interactie met farmaceutische geneesmiddelen en medicatie, evenals sommige vrij verkrijgbare geneesmiddelen en bepaalde kruiden. Met name de combinatie met MAO-remmers en andere serotonine agonisten of precursoren vormt een ernstig risico op het veroorzaken van een levensbedreigende serotonine syndroom episode. Deze omvatten:

 • MAOIs
 • SSHRs (selectieve serotonine heropname remmers)
 • Antihypertensivum/medicijn tegen hoge bloeddruk
 • Eetlustremmers of dieetpillen
 • Medicijnen voor astma, bronchitis of andere ademhalingsproblemen
 • Antihistaminica
 • Geneesmiddelen tegen verkoudheid, sinusproblemen, hooikoorts of allergieën (alle geneesmiddelen die dextromethorfan/DXM bevatten, of die DM, DX of Tuss in hun naam hebben).
 • CNS (centraal zenuwstelsel)-depressiva (bv. Xanax, Ativan)
 • Vasodilatoren
 • Antipsychotica
 • Barbituraten

SOMMIGE ILLEGALE EN RECREATIEVE DRUGS ZIJN ZEER GEVAARLIJK OM TE COMBINEREN MET AYAHUASCA OF SAN PEDRO (HUACHUMA), WAARONDER:

 • Cocaïne, amfetaminen en efedrine
 • MDMA (Ecstasy), MDA, MDEA, PMA
 • Opiaten (heroïne, morfine, codeïne, opium)
 • Dextromethorfan (DXM)
 • Nootmuskaat

ANDERE ILLEGALE OF RECREATIEVE DRUGS KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN OM TE COMBINEREN MET AYAHUASCA OF SAN PEDRO (HUACHUMA), ZOALS:

 • Mescaline (any phenethylamine)
 • Barbiturates
 • Alcohol
 • Kratom
 • Kava
 • 5-MEO-DMT

Zie OMMIJ’s Veiligheidsrichtlijnen voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van medicijnen in combinatie met Ayahuasca.

CONTRA-INDICATIES.

Van bepaalde drugs en medicijnen is vastgesteld dat ze niet verenigbaar zijn met Ayahuasca en San Pedro (Huachuma). Het is essentieel om te stoppen met de in dit document genoemde stoffen en je systeem voldoende tijd te geven om ze uit het lichaam te verwijderen voordat je aan een ceremonie of retraite begint. Raadpleeg je arts als je twijfelt. Je mag niet stoppen met voorgeschreven medicijnen zonder overleg met je arts.

CONTRA-INDICATIES: KRUIDENGENEESMIDDELEN EN SUPPLEMENTEN.

Breng OMMIJ op de hoogte van alle kruiden- en natuurgeneesmiddelen die je gebruikt, evenals supplementen. De volgende kruidengeneesmiddelen mogen niet worden gecombineerd met Ayahuasca en San Pedro (Huachuma) en moeten minstens twee weken voor het werken met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) worden gestopt:

 • St. John’s Wort
 • Kava
 • Kratom
 • Ephedra
 • Ginseng
 • Yohimbe
 • Sinicuichi
 • Rhodiola Rosea
 • Kanna
 • Boswellia
 • Nootmuskaat
 • Scotch Broom
 • Licorice Root
 • Cannabis

CONTRA-INDICATIES: DRUGS EN MEDICIJNEN.

Van alle medicijnen die MAO-remmers (MAO-remmers) bevatten is bekend dat zij gevaarlijke bijwerkingen kunnen veroorzaken wanneer zij in combinatie met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) worden ingenomen en moeten worden opgeschort. Alle medicijnen die een effect hebben op het serotoninesysteem, waaronder Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI’s), kunnen het serotoninesyndroom veroorzaken, met mogelijk fatale gevolgen in combinatie met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma). OMMIJ adviseert om SSRI medicijnen zes weken voorafgaand aan een ceremonie of retraite te staken, zodat het systeem op tijd kan klaren. Sommige van deze medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken wanneer je ermee stopt, dus je moet voldoende tijd nemen om deze te laten verdwijnen en altijd je arts raadplegen voordat je je medicatieschema verandert.

MEDICIJNEN MET EEN CONTRA-INDICATIE:

 • Andere MAOIs
 • SSHRs (selectieve serotonine heropname remmers)
 • Asthma inhalers
 • Antihypertensiva (medicijnen tegen hoge bloeddruk)
 • Eetlustremmers (dieetpillen)
 • Medicijnen voor astma, bronchitis of andere ademhalingsproblemen
 • Antihistaminica, geneesmiddelen tegen verkoudheid, sinusproblemen, hooikoorts of allergieën (alle verkoudheids-, hoest- of grieppreparaten en alle geneesmiddelen met DM, DX of -tuss in de naam).
 • CZS (centraal zenuwstelsel) depressiva
 • Antipsychotica
 • Barbituraten
 • Kalmeringsmiddelen
 • Sympathomimetische aminen (waaronder pseudo-efedrine en efedrine)
 • Alcohol
 • Amphetamines
 • Opiaten
 • Mescaline (elke fenethylamine)
 • Barbituraten

SPECIFIEKE GECONTRA-INDICEERDE GENEESMIDDELEN:

 • Actifed
 • Adderall
 • Alaproclate
 • Albuterol (Proventil, Ventolin)
 • Amantadine hydrochloride (Symmetrel)
 • Amineptine
 • Amitriptaline
 • Amoxapine (Asendin)
 • Asarone/Calamus
 • Atomoxedine
 • Befloxetone
 • Benadryl
 • Benylin
 • Benzedrine
 • Benzphetamine (Didrex)
 • Bicifadine
 • Brasofensine
 • Brofaromine
 • Bromarest-DM or -DX
 • Bupropion (Wellbutrin)
 • Buspirone (BuSpar)
 • Butriptyline
 • Carbamazepine (Tegretol, Epitol)
 • Chlorpheniramine
 • Chlor Trimeton
 • Cimoxetone
 • Citalopram
 • Clomipramine (Anafranil)
 • Cocaine
 • Codeine
 • Compoz
 • Cyclobenzaprine (Flexeril)
 • Cyclizine (Marezine)
 • Dapoxotine
 • Desipramine (Pertofrane, Norpramin)
 • Desvenlafaxine
 • Dextroamphetamine (Dexedrine)
 • Dextromethorphan (DXM)
 • Dibenzepin
 • Dienolide kavapyrone desmethoxyyangonin
 • Diethylpropion
 • Dimetane-DX
 • Disopyramide (Norpace)
 • Disulfiram (Antabuse)
 • Dopamine (Intropin)
 • Dosulepin
 • Doxepin (Sinequan)
 • Dristan Cold & Flu
 • Duloxetine
 • Emsam
 • Ephedrine
 • Epinephrine (Adrenalin)
 • Escitalopram
 • Femoxitine
 • Fenfluramine (Pondimin)
 • Flavoxate Hydrochloride (Urispas)
 • Fluoxetine (Prozac)
 • Fluvoxamine
 • Furazolidone (Furoxone)
 • Guanethedine
 • Guanadrel (Hylorel)
 • Guanethidine (Ismelin)
 • Hydralazine (Apresoline)
 • 5 Hydroxytryptophan
 • Imipramine (T ofranil)
 • Iprindole
 • Iproniazid (Marsilid, Iprozid, Ipronid, Rivivol, Propilniazida)
 • Iproclozide
 • Isocarboxazid (Marplan)
 • Isoniazid (Laniazid, Nydrazid)
 • Isoniazid rifampin (Rifamate, Rimactane)
 • Isoproterenol (Isuprel)
 • L dopa (Sinemet)
 • Levodopa (Dopar, Larodopa
 • Linezolid (Zyvox, Zyvoxid)
 • Lithium (Eskalith)
 • Lofepramine
 • Loratadine (Claritin)
 • Macromerine
 • Maprotiline (Ludiomil)
 • MDA
 • MDEA
 • MDMA (Ecstasy)
 • Medifoxamine
 • Melitracen
 • Meperidine (Demerol)
 • Metaproterenol (Alupent, Metaprel)
 • Metaraminol (Aramine)
 • Methamphetamine (Desoxyn)
 • Methyldopa (Aidomet)
 • Methylphenidate (Ritalin)
 • Mianserin
 • Milnacipran
 • Minaprine
 • Mirtazapine (Remeron)
 • Moclobemide
 • Montelukast (Singulair)
 • Nefazodone
 • Nialamide
 • Nisoxetine
 • Nomifensine
 • Norepinephrine (Levophed)
 • Nortriptyline (Aventyl)
 • Oxybutynin chloride (Ditropan)
 • Oxymetazoline (Afrin)
 • Orphenadrine (Norflex)
 • Pargyline (Eutonyl)
 • Parnate
 • Paroxetine (Paxil)
 • Pemoline (Cylert)
 • Percocet
 • Pethedine (Demerol)
 • Phendimetrazine (Plegiline)
 • Phenelanine
 • Phenergen
 • Phenmetrazine
 • Phentermine
 • Phenylephrine (Dimetane, Dristan decongestant, Neo
 • Synephrine)
 • Phenylpropanolamine (in many cold medicines)
 • Phenelzine (Nardil)
 • PMA
 • Procarbazine (Matulane)
 • Procainamide (Pronestyl)
 • Protriptyline (Vivactil)
 • Pseudoephedrine
 • Oxymetazoline (Afrin)
 • Quinidine (Quinidex)
 • Rasagiline (Azilect)
 • Reboxetine
 • Reserpine (Serpasil)
 • Risperidone
 • Robitussin
 • Salbutemol
 • Salmeterol
 • Selegiline (Eldepryl)
 • Sertraline (Zoloft)
 • Sibutramine
 • Sumatriptan (Imitrex)
 • Terfenadine (Seldane D)
 • Tegretol
 • Temaril
 • Tesofensine
 • Theophylline (Theo Dur)
 • Tianeptine
 • Toloxatone
 • Tramidol
 • Tranylcypromine (Parnate)
 • Trazodone
 • Tricyclic antidepressants (Amitriptyline, Elavil)
 • Trimipramine (Surmontil)
 • Triptans
 • Tryptophan
 • Tyrosine
 • Vanoxerine
 • Venlafaxine (Effexor)
 • Viloxezine
 • Vicks Formula 44-D
 • Yohimbine
 • Zimelidine
 • Ziprasidone (Geodon)
 • Het gebruik van stimulerende middelen met MAO-remmers is bijzonder gevaarlijk en kan fataal zijn.
 • Het gebruik van cocaïne, amfetaminen of MDMA (Ecstasy) met MAO-remmers kan een ernstige verhoging van de bloeddruk veroorzaken, waardoor de kans op beroerte en hersenbloeding toeneemt en een overdosis van een relatief kleine hoeveelheid cocaïne mogelijk wordt. (Er is een sterfgeval geregistreerd bij een combinatie van Peganum harmala en cocaïne. In de medische literatuur zijn sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het combineren van amfetaminen met farmaceutische MAO-remmers).
 • Het gebruik van andere serotonineagonisten of precursoren met een MAO-remmer kan leiden tot het serotoninesyndroom. Het belangrijkste symptoom van het serotoninesyndroom kan ernstige en langdurige hoofdpijn zijn (hetzelfde symptoom als MAOI tryptamine-interactie) en/of koorts (tot 40 °C / 104 °F of meer) Andere symptomen van het serotoninesyndroom kunnen zijn: snelle hartslag, rillen, zweten, verwijde pupillen, intermitterende tremor of stuiptrekkingen, overactieve of overreagerende reflexen, hyperactieve darmgeluiden, hoge bloeddruk. Ernstig serotoninesyndroom kan leiden tot shock, geagiteerd delirium, spierstijfheid en hoge spierspanning. nierfalen, toevallen, en kan levensbedreigend zijn.
 • Het gebruik van tricyclische antidepressiva binnen twee weken na gebruik van MAO-remmers kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder plotselinge koorts, extreem hoge bloeddruk, stuiptrekkingen en de dood.
 • Gebruik van Fluoxetine (Prozac) binnen vijf weken na gebruik van MAO-remmers kan hoge koorts, stijfheid, hoge bloeddruk, mentale veranderingen, verwarring en hypomanie veroorzaken.
 • Het gebruik van Benzedrine, Benzphetamine, Desipramine, Desoxyn, Dexedrine, Dopamine, Ephedrine (contained in Marax, Quadrinal, and other asthma drugs), Epinephrine, Guanadrel, Guanethidine, Hydralazine, Isoproterenol, L-dopa, Metaraminol, Methyldopa, Mirtazamine, Norepinephrine Oxymetazoline, Phendimetrazine, Phentermine, Fenylefrine, Fenylpropanolamine, Pseudoephedrine, Ritalin, of Venlafaxine met MAO-remmers kan een hypertensieve crisis veroorzaken (ernstige bloeddrukpiek).
 • Het gebruik van Adderall met MAO-remmers kan leiden tot hoge lichaamstemperatuur, epileptische aanvallen en in sommige gevallen coma.
 • Gebruik van Bupropion (Wellbutrin) binnen twee weken na gebruik van MAO-remmers kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals aanvallen.
 • Het gebruik van Buspiron (Buspar) met MAO-remmers kan hoge bloeddruk en verhoogde kalmerende effecten veroorzaken.
 • Het gebruik van carbamazepine (Tegretol) in combinatie met MAO-remmers kan koorts veroorzaken en kan aanvallen doen toenemen, vooral bij epileptici..
 • Het gebruik van clomipramine met MAO-remmers kan hoge koorts (hyperpyrexische crisis) en toevallen veroorzaken.
 • Het gebruik van CNS-depressiva met MAO-remmers kan de depressieve effecten versterken.
 • Het gebruik van desipramine (Norpramin, Pertofrane) met MAO-remmers kan leiden tot een hypertensieve crisis.
 • Het gebruik van Dextromethorfan met MAO-remmers kan opwinding, hoge bloeddruk en koorts veroorzaken, of korte episoden van psychose.
 • Het gebruik van Fenfluramine met MAO-remmers kan leiden tot koorts (hyperpyrexische crisis).
 • Het gebruik van Lithium met MAO-remmers kan koorts en het serotoninesyndroom veroorzaken.
 • Het gebruik van Meperidine (Demerol) met farmaceutische MAO-remmers heeft geleid tot sterfgevallen na één enkele dosis.
 • Gebruik van metaproterenol of andere beta-adrenerge bronchodilatoren met MAO-remmers kan leiden tot bloeddrukverhoging en snelle hartslag.
 • Het gebruik van Mirtazapine (Remeron) met MAO-remmers kan leiden tot een hypertensieve crisis.
 • Het gebruik van Nefazodon (Serzone) kan leiden tot hoge koorts.
 • Het gebruik van Temaril met MAO-remmers kan de kans op bijwerkingen vergroten.
 • Het gebruik van Terfenadine met MAO-remmers kan een verhoging van de MAOI-bloedspiegel veroorzaken.
 • Het gebruik van Theofylline met MAO-remmers kan een snelle hartslag en angst veroorzaken.
 • Het gebruik van Trazodon (Desyrel) met MAO-remmers kan leiden tot hoge koorts.
 • Het gebruik van tryptofaan of L-tryptofaan met MAO-remmers kan desoriëntatie, verwarring, amnesie, delirium, agitatie, geheugenstoornissen, hypomane verschijnselen en rillingen veroorzaken.
 • Gebruik van Venlafaxine (Effexor) met MAO-remmers kan leiden tot een hypertensieve crisis.
 • Het gebruik van Ziprasidone (Geodon) met MAO-remmers kan het serotoninesyndroom veroorzaken.
 • Gebruik van alcohol met MAO-remmers kan bijwerkingen veroorzaken zoals angina (pijn op de borst) of hoofdpijn. De hoofdpijn kan een hypertensieve crisis, veroorzaakt door de interactie met MAOI’s, maskeren of ermee verward worden. MAO-remmers kunnen ook het kalmerende effect van alcohol versterken.
 • Het gebruik van opiaten met MAO-remmers brengt een risico van ademhalingsdepressie met zich mee..
 • et gebruik van diuretica met MAO-remmers kan een grotere bloeddrukdaling dan normaal en een verhoging van de MAOI-bloedspiegel veroorzaken.
 • Het gebruik van anesthetica met MAO-remmers kan het anesthetische effect versterken.
 • Het gebruik van slaappillen, kalmerende middelen (grote of kleine) of barbituraten met MAO-remmers kan het kalmerende effect versterken.

VEILIGHEIDS­VOORSCHRIFTEN.

Alle lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestanden, evenals alle medicijnen die u gebruikt, moeten in vertrouwen aan OMMIJ worden meegedeeld voordat u het boekingsproces afrondt. Doet u dit niet, dan loopt u en uw gezondheid gevaar.

**In het algemeen mag je geen andere stoffen of medicijnen gebruiken, inclusief kruidengeneesmiddelen, wanneer je Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) of andere medicinale planten neemt, zowel voor je veiligheid als om de werkzaamheid van de planten of hun energieën niet te verstoren. Vergeet niet om je arts te raadplegen wanneer je stopt met voorgeschreven medicijnen, en om je arts specifiek te vertellen dat je een omkeerbare MAOI gaat gebruiken.**

HIERONDER VOLGEN ENKELE RICHTLIJNEN OVER HET BELEID VAN OMMIJ INZAKE HET GEBRUIK VAN MEDICIJNEN BIJ AYAHUASCA EN SAN PEDRO (HUACHUMA):

Alle medicijnen op recept, bepaalde supplementen en illegale drugs moeten ten minste 2-8 weken voor het drinken van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) worden gestaakt, afhankelijk van het specifieke type medicijn of supplement (zie details hieronder).

Synthetische hormonen voor hypothyreoïdie vormen een uitzondering. Je mag je hypothyroïde medicatie blijven innemen tijdens je Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) kuur, maar je moet OMMIJ er wel van op de hoogte stellen. Veel vrij verkrijgbare medicijnen, zoals antihistaminica, hoeven slechts 48 uur voor Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) niet gebruikt te worden, hoewel OMMIJ nog steeds aanbeveelt ze 2 weken van tevoren te staken.

Specifieke medicijnen, zoals MAO-remmers en SSRI’s, leveren aanzienlijke gezondheidscomplicaties op in combinatie met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) en vereisen daarom een langere stopperiode. Raadpleeg de uitgebreide lijst hierboven voor gedetailleerde beschrijvingen van specifieke medicijnen en de aanbevolen stopperiode. Sommige medicijnen hebben matige tot ernstige ontwenningsverschijnselen, dus er kan meer tijd nodig zijn om veilig van je medicijnen af te komen..

U moet uw arts raadplegen om hem/haar te informeren dat u een omkeerbare MAO-remmer gaat gebruiken.

HIERONDER VINDT U MEER SPECIFIEKE RICHTLIJNEN OVER DEZE MEDICIJNEN DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN MET AYAHUASCA OF SAN PEDRO (HUACHUMA).

MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS (MAOIS): STOP 4 TOT 6 WEKEN VOORDIEN MET HET GEBRUIK ERVAN.

Ayahuasca is een zeer krachtige, natuurlijke MAOI, en dient niet te worden gebruikt in combinatie met andere MAOIs. Het combineren van MAO-remmers kan leiden tot complicaties in de regulatie van neurotransmitters en spijsvertering, zoals hypertensieve crisis, convulsieve aanvallen, koorts, delirium, coma, en ineenstorting van de bloedsomloop. Ontwenningsverschijnselen zijn mogelijk bij het staken van voorgeschreven MAO-remmers, dus het is belangrijk een arts te raadplegen over hoe de dosering af te bouwen.

 

SELECTIEVE SEROTONINE HEROPNAME REMMERS (SSRIS): 6 OF 8 WEKEN VOORAFGAAND EN TEN MINSTE 4 WEKEN DAARNA NIET MEER GEBRUIKEN.

De combinatie van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) en een SSRI is potentieel levensbedreigend. De combinatie van deze twee stoffen kan ertoe leiden dat SSRI’s het serotoninesyndroom induceren wanneer ze gebruikt worden in combinatie met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma), wat een overmaat en/of overbelasting is van serotonerge activiteit in het centrale zenuwstelsel en perifere serotoninereceptoren. Met de meeste SSRI’s moet je 6 weken voor de ceremonie stoppen, maar met Prozac moet je 8 weken voor het drinken van Ayahuasca stoppen vanwege de langere halfwaardetijd. Om bijwerkingen te voorkomen is het belangrijk dat je jezelf de tijd geeft om te wennen aan het niet gebruiken van medicijnen voordat je deelneemt aan een Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) ceremonie.

 

ANDERE ANTI-DEPRESSIVA: STOP MET HET GEBRUIK 6 WEKEN ERVOOR, EN GEDURENDE TEN MINSTE 4 WEKEN ERNA.

Andere antidepressiva dan SSRI’s kunnen ernstige complicaties veroorzaken in combinatie met het drinken van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma). Deze antidepressiva omvatten serotonine-norepinefrine remmers (SNRI), serotonine antagonist en heropname remmers (SARI), norepinefrine remmers (NRI), norepinefrine-dopamine heropname remmers (NDRI), tricyclische antidepressiva (TCA), tetracyclische antidepressiva (TeCA), noradrenerge en specifieke serotonerge antidepressiva (NaSSA), en serotoninemodulatoren en -stimulatoren (SMS). Zoals met alle medicijnen is het belangrijk antidepressiva ruim de tijd te geven om uw systeem te verlaten om ongewenste bijwerkingen te voorkomen.

*Stop niet met uw medicatie zonder uw arts te raadplegen.*

 

BENZODIAZEPINEN, MIDDELEN VOOR HET CENTRALE ZENUWSTELSEL EN SLAAPPILLEN: 3 TOT 4 WEKEN VAN TEVOREN NIET MEER GEBRUIKEN.

Drugs die het centrale zenuwstelsel (CZS) onderdrukken, zoals bepaalde anti-angst medicijnen en slaapmiddelen, mogen niet gebruikt worden in combinatie met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma), omdat ze een ernstig gezondheidsrisico vormen. Het gebruik van Ayahuasca of San Pedro (Huachuma) kan de effecten van deze medicijnen versterken, wat leidt tot tragere hersenactiviteit, hartritme en moeizame ademhaling. Onder de CNS-depressiva vallen benzodiazepinen, slaapmiddelen en barbituraten. Afhankelijkheid van CNS-depressiva kan gemakkelijk ontstaan, zodat ontwenningsverschijnselen kunnen optreden bij het staken van de medicatie.

*Raadpleeg uw arts voor hulp voordat u stopt met uw medicijnen.*

 

ANTI-HYPERTENSIVA: STOPPEN MET GEBRUIK 2 TOT 6 WEKEN VOORAF, AFHANKELIJK VAN DE MEDICATIE EN OVERLEG MET DE ARTS.

Er zijn vele soorten bloeddrukverlagende medicijnen die de bloeddruk op verschillende manieren verlagen; tot de belangrijkste en meest gebruikte behoren thiazidediuretica, ACE-remmers, calciumkanaalblokkers, bètablokkers en angiotensine II-receptorantagonisten.

*Raadpleeg uw arts voordat u uw medicijnen staakt.*

 

ALLE ANDERE MEDICIJNEN: STAAK HET GEBRUIK GEDURENDE TEN MINSTE 1 WEEK VOORAFGAAND, EN GEDURENDE TEN MINSTE 1 WEEK DAARNA.

 • Medicijnen zoals Valium, Xanax en soortgelijke benzodiazepinen.
 • Antibiotica, antihistaminica, systemische vasoconstrictoren of decongestiva, geneesmiddelen tegen verkoudheid en griep, astma-inhalatoren en geneesmiddelen met een hoog cafeïnegehalte.
 • Verdovende middelen, kalmerende middelen en tranquillizers
 • Antihypertensiva voor de behandeling van hoge bloeddruk
 • Pijnstillers
 • Medicijnen voor de behandeling van hartaandoeningen
 • Neurologische of anti-seizure medicijnen
 • Hormonale therapie en sympathomimetische geneesmiddelen, waaronder amfetaminen en tyrosine

Als je vragen hebt over het bovenstaande beleid met betrekking tot de contra-indicaties voor het gebruik van de meeste medicijnen in combinatie met Ayahuasca of San Pedro (Huachuma), of als je jouw specifieke gezondheidstoestand(en) wilt bespreken, neem dan contact op met OMMIJ.