Laatst bijgewerkt op 28 september 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door het indienen van de reservering verklaart u (de deelnemer, de klant) akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden..

2. OMMIJ stuurt de boekingsbevestiging, die de boeking bindend maakt.

3. Het staat u vrij de reservering te annuleren. In bepaalde gevallen bestaat er echter geen recht op terugbetaling en/of blijft er een betalingsverplichting bestaan. Zie de annuleringsvoorwaarden hieronder onder punt 5.

4. Indien u de reservering wenst te annuleren, dient u OMMIJ hiervan tijdig op de hoogte te stellen via de e-mail info@om-mij.nl.

5. Annuleringsvoorwaarden: Indien het door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is de geboekte ceremonie of retraite bij te wonen, kunt u bij OMMIJ een andere geschikte datum inplannen.

5.1 Annuleringsvoorwaarden voor door OMMIJ georganiseerde ceremonies in Nederland: Bij annulering van een boeking tot twee weken voor de ceremonie zijn wij helaas genoodzaakt 25% van de totale ceremonie prijs in rekening te brengen. In dit geval krijgt u 75% van de totale ceremonie prijs terug. Bij annulering van een boeking tussen twee weken en een week voor de ceremoniedatum zijn wij helaas genoodzaakt 50% in rekening te brengen. In dit geval krijgt u 50% van de totale ceremonie prijs terug. Bij annulering van een boeking binnen een week tot de ceremonie kunnen wij geen restitutie meer verlenen. Dit komt omdat wij veel tijd, energie en kosten investeren in de voorbereiding van uw ceremonie, en soms bij last minute annuleringen een ceremonieplek niet gebruikt is die door iemand anders gebruikt had kunnen worden.

5.2 Annuleringsvoorwaarden voor door OMMIJ georganiseerde retraites in Spanje en Portugal: Bij annulering van een boeking tot twee weken voor de retraite zijn wij helaas genoodzaakt 50% van de totale retraiteprijs in rekening te brengen. In dit geval krijgt u 50% van de totale retraiteprijs terugbetaald. Bij annulering van een boeking tussen één en dertien dagen voor de retraitedatum wordt de retraiteprijs niet gerestitueerd. Dit heeft te maken met het feit dat wij zelf niet-restitueerbare aanbetalingen moeten doen om onze retraites mogelijk te maken en als we niemand kunnen vinden om jouw plek op de retraite op te vullen, verliezen we geld. In het geval dat er zich iets onvoorziens voordoet en je niet aanwezig kunt zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@om-mij.nl, en we zullen ons best doen om met je samen te werken.

6. BELANGRIJK: Voordat je je ceremonie of retraite boekt moet je OMMIJ’s “Medische en veiligheidsrichtlijnen voor de inname van Ayahuasca en San Pedro (Huachuma)” lezen en ermee akkoord gaan. Daar vind je een gedetailleerde lijst van contra-indicaties en stoffen, medicijnen, drugs, medische aandoeningen die je moet vermijden met Ayahuasca en San Pedro. We raden je ook aan om de dieet- en bereidingsinstructies van OMMIJ te lezen, zoals vermeld in de boekingsbevestiging en op de website.

7. OMMIJ heeft het recht om de ceremonies uit te stellen of te annuleren om belangrijke redenen waarop zij geen invloed heeft (bijv. overmacht of vanwege wetswijzigingen). U wordt hierover geïnformeerd via de contactgegevens die bij uw inschrijving/reservering zijn opgegeven. In geval van annulering krijgt u een tegoedbon ter waarde van de reeds betaalde deelnamekosten. U kunt de tegoedbon inwisselen voor alle toekomstige ceremonies die door OMMIJ worden aangeboden. (Zie punt 8 “VOUCHERS”.) U heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde deelnamekosten. Verdere aansprakelijkheidsclaims en schadeclaims van de deelnemer zijn uitgesloten, tenzij deze te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van OMMIJ. Dit geldt ook voor door u geboekte hotelkamers en vlieg- of treintickets.

8. VOUCHERS: OMMIJ-vouchers zijn geldig tot het einde van het derde kalenderjaar na de datum van uitgifte. Na het verstrijken van de periode van drie jaar heeft u geen recht meer op de voucher. Er bestaat geen recht op uitbetaling van de voucher. Teruggave of annulering van vouchers is niet mogelijk. Commerciële doorverkoop van vouchers is niet toegestaan. Gedeeltelijke inwisseling van vouchers is mogelijk, het resterende bedrag kan binnen de geldigheidsduur van de voucher worden ingewisseld. Een vordering van de klant tot betaling van het resterende voucherbedrag bestaat niet.

AANSPRAKELIJKHEID.

1. OMMIJ zal toezien op een goed en ordelijk verloop van de ceremonies en retraites. Deelname aan een ceremonie of retraite is geheel op eigen risico.

2. OMMIJ is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke aard dan ook als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten moeten schriftelijk bij OMMIJ worden ingediend. De klager ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS.

1. De Ayahuasca en San Pedro ceremonies en retraites zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als hulpmiddel bij de emotionele en spirituele ontwikkeling en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten altijd met een gekwalificeerde arts.

2. Meld je altijd voor de ceremonie bij de ceremonieleider als je een lichamelijk probleem hebt of extra hulp nodig hebt.

VERANDERINGEN AAN DE CEREMONIE OF HET RETRAITE SCHEMA.

OMMIJ heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het schema van een ceremonie of retraite, bijvoorbeeld wanneer een ceremonieleider de ceremonie niet (meer) kan verzorgen door ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden. In dat geval zorgt OMMIJ voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. U wordt hierover voor aanvang van de ceremonie of retraite per e-mail geïnformeerd.

HUISREGELS.

1. Onze locaties zijn rookvrij, met uitzondering van de daarvoor bestemde rookkamer. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn gedurende het gehele verblijf niet toegestaan.

2. Respect voor ieder mens, ongeacht religie, opvattingen en geslacht zijn onze kernwaarden. OMMIJ is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers respectvol zijn naar elkaar en de OMMIJ-medewerkers.

3. OMMIJ heeft haar locaties met zorg gekozen om de deelnemers een veilige en comfortabele omgeving te bieden tijdens het verblijf. Behandel daarom de locatie en de omgeving met zorg en respect. Samen zorgen we voor de eigendommen. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.

4. Deelnemers die zich niet houden aan de voorwaarden of huisregels, of die de aanwijzingen van de OMMIJ-medewerkers niet opvolgen, kunnen worden uitgesloten van de ceremonie of retraite. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van betaling.

5. Het maken van video/film of geluidsopnamen tijdens het verblijf, de ceremonie of de retraite is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van OMMIJ en indien relevant de andere deelnemers.

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.