Ayahuasca
Onderzoek

20 WETENSCHAPPELIJKE STUDIES OVER AYAHUASCA

Wat zegt de wetenschap over de potentiële voordelen van Ayahuasca?

Ayahuasca onderzoek bestaat al jaren. Zo weten de inheemse genezers al duizenden jaren dat Ayahuasca enorme genezende capaciteiten heeft en iemands leven volledig kan veranderen. Veel mensen die deze plantenthee uit het Amazonegebied hebben genomen, beweren dat de ervaring leidde tot positieve, langdurige, levensveranderende veranderingen. Dit kan te wijten zijn aan de effecten van Ayahuasca op het neurologische systeem.

Nu probeert de wetenschap deze beweringen te bewijzen met onderzoekers die onderzoeken hoe Ayahuasca kan genezen of meetbare effecten kan hebben op fysiek en psychologisch niveau. Recent onderzoek heeft aangetoond dat Ayahuasca de gezondheid op verschillende manieren ten goede kan komen en in de nabije toekomst therapeutisch gebruikt kan worden door medische professionals. Hier delen we 20 studies van Ayahuasca onderzoek en wat het ons tot nu toe heeft geleerd.

Zit je nog met andere vragen dan kun je terecht bij onze FAQ.

Ayahuasca kan helpen bij (therapieresistente) depressie, angst, trauma en eetstoornissen

Studie 1. Een onderzoek bij 29 mensen met een behandelingsresistente depressie toonde aan dat een enkele dosis Ayahuasca leidde tot significante verbeteringen in de ernst van de depressie in vergelijking met een placebo. Ook andere studies melden snelle antidepressieve effecten van Ayahuasca.
Bron: Pubmed.gov

Studie 2. Een studie uit 2016 over de farmacologie, neurowetenschappen en het therapeutisch potentieel van Ayahuasca verondertelt dat Ayahuasca van nut zou kunnen zijn bij het verwerken van trauma.
Bron: Pubmed.gov

Studie 3. Een overzicht van zes studies concludeerde dat Ayahuasca gunstige effecten had bij de behandeling van depressie, angst, stemmingsstoornissen en drugsverslaving.
Bron: Pubmed Central

Studie 4. In een studie, gepubliceerd in Eating and Weight Disorders, meldden deelnemers dat hun Ayahuasca-ervaring leidde tot een snelle vermindering van eetstoornisgedachten en -symptomen en de genezing van de vermeende oorzaak van de eetstoornis mogelijk maakte. De resultaten suggereren dat Ayahuasca een waardevol therapeutisch middel kan zijn.
Bron: Pubmed.gov

Ayahuasca kan
helpen bij de behandeling van verslaving

Studie 5. Verschillende studies tonen veelbelovende resultaten van de effecten van Ayahuasca op verslavingsstoornissen, waaronder verslavingen aan crack, cocaïne, alcohol en nicotine.
Bron: Pubmed.gov

Studie 6. In een onderzoek namen 12 mensen met ernstige psychologische en gedragsproblemen door drugsmisbruik deel aan een vierdaags behandelingsprogramma dat twee Ayahuasca-ceremonies omvatte. Bij een follow-up van zes maanden toonden zij significante verbeteringen in mindfulness, hoopvolheid, empowerment en algemene levenskwaliteit. Bovendien nam het zelfgerapporteerde gebruik van tabak, cocaïne en alcohol aanzienlijk af.
Bron: Pubmed.gov

Studie 7. Een in West-Canada gebaseerde studie toont aan dat het gebruik van Ayahuasca verslaafde personen kan helpen hun chemische afhankelijkheid van alcohol, tabak en cocaïne te keren en de hoop, empowerment en levenskwaliteit aanzienlijk kan verbeteren.
Bron: Maps.org

Studie 8. Een kwalitatieve studie, gepubliceerd in The Journal of Psychoactive Drugs, toont aan dat Ayahuasca positieve effecten heeft op het terugdringen van drugsgebruik, en het potentieel heeft voor therapeutische toepassingen in zorgvuldig gestructureerde settings die herstel van drugsverslaving bevorderen en terugval voorkomen.
Bron: Taylor & Francis Online

Ayahuasca kan helpen bij de behandeling van PTSD

Studie 9. Sinds 2015 zijn er meer dan 300 studies gepubliceerd over de veelbelovende vooruitzichten van Ayahuasca om de symptomen van PTSD (posttraumatische stressstoornis) te helpen verlichten. Een studie uit 2018 gepubliceerd in Frontiers in Pharmacology veronderstelt dat Ayahuasca zou kunnen helpen bij PTSS, hoewel, vanwege een algemeen gebrek aan kennis over hoe PTSS werkt, meer onderzoek op dit gebied nodig is.
Bron: Pubmed.gov

Ayahuasca kan mindfulness en algemeen psychologisch welzijn verbeteren

Studie 10. Een studie bij 20 mensen, gepubliceerd in Frontiers in Pharmacology, wees uit dat het eenmaal per week consumeren van Ayahuasca gedurende vier weken even effectief was als een acht weken durend mindfulness programma voor het vergroten van acceptatie, een component van mindfulness, dat een fundamentele rol speelt in psychologische gezondheid.
Bron: Pubmed Central

Studie 11. Andere studies hebben vergelijkbare resultaten gevonden, waarbij werd opgemerkt dat Ayahuasca de mindfulness, stemming en emotionele regulatie kan verbeteren.
Bron: Pubmed.gov

Studie 12. Een onderzoek bij 57 mensen toonde aan dat de waarderingen van depressie en stress significant afnamen onmiddellijk nadat de deelnemers Ayahuasca hadden geconsumeerd. Deze effecten waren nog steeds significant vier weken na de Ayahuasca-consumptie.
Bron: Pubmed Central

Studie 13. Een onderzoek onder mensen die voor het eerst Ayahuasca drinken in Brazilië vond een statistisch significante verbetering van de geestelijke gezondheid en een toename van vertrouwen en optimisme.
Bron: Taylor & Francis Online

Studie 14. Een studie uit 2005 vond een toename van vreugde en sereniteit bij deelnemers die voor het eerst een ceremonie bijwonen in een traditionele Braziliaanse setting.
Bron: Taylor & Francis Online

Studie 15. Een studie gepubliceerd in European Neuropsychopharmacology benadrukt het vermogen van langdurig Ayahuasca-gebruik om de hersenstructuur en persoonlijkheidskenmerken te veranderen. De onderzoekers ontdekten ook corticale verdikkingen in de voorste cingulate cortex van Ayahuasca-gebruikers, een gebied in de hersenen waarvan wordt aangenomen dat het betrokken is bij het regelen van aandacht en cognitieve controle.
Bron: Science Direct

Studie 16. Uit een grootschalig onderzoek in Spanje, gepubliceerd in The Journal of Psychoactive Drugs, bleek dat langdurig Ayahuasca-gebruik positief gecorreleerd was met een hogere perceptie van gezondheid en een gezonde levensstijl en een lager gebruik van voorgeschreven medicijnen.
Bron: Taylor & Francis Online

Studie 17. In een studie gepubliceerd in Pharmacognosy Review werd geconcludeerd dat harmine-alkaloïden, die voornamelijk bestudeerd zijn in de Syrische wijnruitplant maar ook aanwezig zijn in banisteriopsis caapi, de systemische arteriële bloeddruk kunnen verlagen en kunnen werken als vaatverwijderaar; dienen als bronchodilator; anti-diabetische effecten hebben; fungeren als antimicrobiële, antischimmel-, antiparasitaire verbinding en antiprotozoale behandeling; en sommige botziekten behandelen door botverlies te verminderen.
Bron: Pubmed Central

Ayahuasca kan de algemene gezondheid van de hersenen ten goede komen

Studie 18. In verschillende studies is aangetoond dat de belangrijkste actieve bestanddelen van Ayahuasca – DMT en β-carbolines – neuroprotectieve en neuroreducerende kwaliteiten bezitten.
Een studie gepubliceerd in Frontiers in Neuroscience stelt dat Ayahuasca zou kunnen helpen hersencellen te beschermen.
Bron: Pubmed Central

Studie 19. In een literatuuroverzicht van preklinische studies is geconstateerd dat Harmine, de belangrijkste β-carboline in Ayahuasca, de niveaus van de brain-derived neurotrophic factor (BDNF) verhoogt, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de groei van zenuwcellen en de overleving van zenuwcellen bevordert.
Bron: Pubmed.gov

Studie 20. Een reageerbuisstudie toonde aan dat blootstelling aan harmine de groei van menselijke neurale progenitorcellen in 4 dagen met meer dan 70% deed toenemen. Deze cellen genereren de groei van nieuwe neurale cellen in de hersenen.
Bron: Pubmed Central

Vind je ware zelf en word weer vrij.

Boek nu