Samenvatting:

  • Een recente studie onderzocht het antidepressieve effect van ayahuasca bij patiënten met een behandelingsresistente depressie.
  • De studie toonde aan dat ayahuasca snelle en significante antidepressieve effecten had in vergelijking met een placebo.
  • Dit is het eerste gecontroleerde onderzoek dat een psychedelische stof test bij behandelingsresistente depressie.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Psychol Med in 2019, onderzocht de effecten van de psychedelische stof ayahuasca bij patiënten die niet reageerden op traditionele behandelingen voor depressie. Ayahuasca is een traditioneel Zuid-Amerikaans brouwsel dat bekend staat om zijn krachtige psychoactieve effecten. Recent open-label onderzoek suggereerde dat ayahuasca mogelijk voordelen zou kunnen bieden als een snelwerkend antidepressivum.

In deze dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie kregen 29 patiënten met behandelingsresistente depressie een enkele dosis ayahuasca of een placebo. Het primaire meetinstrument voor depressie was de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS).

De resultaten waren opmerkelijk. Patiënten die ayahuasca ontvingen, vertoonden significante verminderingen in depressie scores op alle gemeten tijdstippen in vergelijking met degenen die een placebo kregen. De effectgrootte van deze vermindering nam zelfs toe over tijd, wat suggereert dat de voordelen van ayahuasca niet alleen onmiddellijk waren, maar ook aanhielden.

Bovendien waren de responspercentages (het percentage patiënten dat een klinisch significante verbetering toonde) hoog voor beide groepen op de eerste en tweede dag, maar waren significant hoger in de ayahuasca-groep op dag 7 na dosering.

De conclusie van de onderzoekers was helder en veelbelovend. Dit was de eerste gecontroleerde studie die een psychedelische stof testte in behandelingsresistente depressie, en het leverde sterk bewijs voor de veiligheid en therapeutische waarde van ayahuasca in de behandeling van depressie.

Hoewel deze resultaten bemoedigend zijn, zijn er nog vele vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, hoe werkt ayahuasca precies in de hersenen? Hoe kunnen we de behandeling optimaliseren om de voordelen te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren? En hoe kan ayahuasca het beste worden geïntegreerd in de bestaande reeks van behandelingsopties voor depressie?

Het is duidelijk dat verder onderzoek nodig is, maar deze studie biedt hoop voor degenen die lijden aan depressie en die niet hebben geprofiteerd van traditionele behandelingen. Het opent ook de deur naar een opwindend nieuw gebied van psychiatrisch onderzoek en behandeling.


Reference: Palhano-Fontes, F. et al. (2019). Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: a randomized placebo-controlled trial. Psychol Med, 49(4), 655-663.

Klaar voor je ceremonie?

Ja, graag.
Mijn Ayahuasca Ervaring: Het verhaal en Video van Mujda

Mijn Ayahuasca Ervaring: Het verhaal en Video van Mujda

"Hallo, mijn naam is Mujda." Met deze woorden worden we geïntroduceerd aan het krachtige verhaal van Mujda, een jonge vrouw uit Nederland die vier tot vijf jaar geleden werd gediagnosticeerd met depressie en PTSS. Op zoek naar innerlijke genezing, begon Mujda aan een...

Lees meer